Jura 63801 Cappuccinatore-reiniger13.45
3.80 stars ( 76% ) from 34 ratings

Dit product is geschikt voor Jura (en andere merken) volautomaten. De Cappuccinatore-reiniger staat garant voor de grondige verwijdering van melkrestanten en melkvet. De beschrijving is precies afgestemd op het gebruik in volautomaten van JURA voor koffiespecialiteiten en garandeert een zeer effectieve reiniging die het materiaal ontziet, waardoor de levensduur van uw volautomaat voor koffiespecialiteiten wordt verlengd. De vloeibare reiniger is ook voor andere doeleinden te gebruiken, bijv. voor de reiniging van handmatige melkopschuimers.

Specificaties

Specificatie Waarde

Technische specificaties

Gewicht 0.32 kg

Productinformatie

MPN (Manufacturer Part Number) 63801

Overige kenmerken

Aantal onderdelen 1
Aantal stuks in verpakking 1 stuk(s)
Geschikt voor Dit product is geschikt voor Jura (en andere merken) volautomaten.
Geschikt voor type koffiesysteem Espressomachine
Gevarenaanduiding (H-zinnen) H315:Veroorzaakt huidirritatie , H319:Veroorzaakt ernstige oogirritatie , H320:Veroorzaakt oogirritatie
Inhoud 250 ml
Introductie 0
Model JURA Cappuccino-reiniger
Product gewicht 0.25 kg
Signaalwoord Waarschuwing
Taal handleiding Nederlands
Type reiniging Vloeibaar
Verpakking breedte 52 mm
Verpakking hoogte 52 mm
Verpakking lengte 181 mm
Verpakkingsinhoud 1 liter
Voor melk of machine Melkreiniger
Voorzorgsaanduiding (P-zinnen) P102:Buiten het bereik van kinderen houden , P264:Na het werken met dit product grondig wassen , P305+P351+P338:BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten: contactlenzen verwijderen, indien mogelijk: blijven spoelen. , P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen , P332+P313:Bij huidirritatie: een arts raadplegen , P337+P313:Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen , P338:Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

EAN